Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,
με την 110/2015 απόφασή του,

θεωρεί πως της έκδοσης της πρόσφατης ΚΥΑ περί «κατανομής βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (873/55993/20-5-2015, ΦΕΚ Β΄ 942) θα έπρεπε να είχε προηγηθεί (α) η σαφής καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε κάθε περιφέρεια, & (β) η αποκρυστάλλωση των επιλέξιμων εκτάσεων,
επισημαίνει τις ανισότητες που προκαλούνται από την εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ (ανισότητες σε βάρος Περιφερειών με μεγάλη δυναμική στον κτηνοτροφικό κλάδο όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και η Θεσσαλία, - αλλά και ανισότητες που κατά τόπους επιτείνονται, καθώς ενδοπεριφερειακά δεν υπάρχει ομοιόμορφη διασπορά των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων),
υπογραμμίζει την αδήριτη ανάγκη κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων βοσκής, επί των οποίων και μόνο μπορεί να θεμελιωθεί ένα αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα κατανομής των βοσκοτόπων, και
προτείνει, προς την κατεύθυνση αυτή, να εξειδικευτούν σχετικά μέτρα στα ΠΕΠ, ώστε να προβλεφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την εκπόνηση των (απολύτως απαραίτητων) διαχειριστικών σχεδίων.-


ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ– ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΗ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,
με την 94/2015 απόφασή του,
ζητεί:
(α) την καθιέρωση κοινωνικού τιμολογίου από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης, για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλωτών φυσικού αερίου.
Το κοινωνικό τιμολόγιο θα αφορά:
ü  μακροχρόνια ανέργους,
ü  καταναλωτές με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 €,
ü  τρίτεκνους και πολύτεκνους,
ü  άτομα με αναπηρία καθώς και όσους συνοικούν με ΑμεΑ,
ü  Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι, εποπτευόμενοι από τα αρμόδια Υπουργεία, παρέχουν  υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Το κοινωνικό τιμολόγιο του Φυσικού Αερίου μπορεί να υλοποιηθεί, σύμφωνα και με όσα ισχύουν για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ,
 (β) την καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου και της ΔΕΗ ειδικά για τα δημοτικά κτήρια και εγκαταστάσεις (Δημαρχεία,

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,
με την 95/2015 απόφασή του,
 Επαναφέρει το προ τριμήνου διατυπωθέν αίτημά του (σχετ. έγγρ. ΠΕΔΚΜ 370/16/ΓΘ/2-4-15) για την ενίσχυση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πλημμύρες, τις σφοδρές βροχοπτώσεις, τις κατολισθήσεις κ.λπ. του παρελθόντος χειμώνα, και των οποίων εκτεταμένες ζημίες στις αγροτικές περιοχές, τις κτηνοτροφικές μονάδες, το οδικό (και ιδιαίτερα το αγροτικό και δασικό) δίκτυο, κ.α., εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμείς και χαίνουσες, παρά την, εκ μέρους των πληγέντων Δήμων, υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησής τους, προς αντιμετώπιση των καταστροφών.
Τονίζει πως η παράταση της εκκρεμότητας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ενόψει της θερινής περιόδου (μια πιθανή έξαρση των πυρκαγιών με κατεστραμμένους τους δασικούς δρόμους θα σημάνει αφανισμό του δασικού πλούτου της περιοχής),
Υπενθυμίζει πως οι ήδη δραστικά περιορισμένες δημοτικές δυνάμεις έχουν εξαντληθεί από την τρίμηνη αναμονή της εξαγγελθείσας κρατικής υποστήριξης, και
Ζητεί την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων Δήμων, ώστε να αντιμετωπιστούν επιτέλους (έστω και με καθυστέρηση) οι προκληθείσες ζημίες.-

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΕΔ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,
με την 100/2015 απόφασή του,
προτείνει η κατανομή των, προερχόμενων από τους ΚΑΠ, εισφορών των Δήμων υπέρ των ΠΕΔ της Χώρας [άρθρο 282 § 9 εδ. στ΄ του Ν. 3852/2010, άρθρο 2 § 1 περ. α΄ του Π.Δ. 75/2011] να διενεργείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως:
ο συνολικός πληθυσμός των Δήμων-Μελών της κάθε ΠΕΔ, όπως έχει αποτυπωθεί στην τελευταία Απογραφή,
ο αριθμός των Δήμων-Μελών της κάθε ΠΕΔ,
η συνολική έκταση των Δήμων-Μελών της κάθε ΠΕΔ,
οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών ΠΕΔ (πρβλ. ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 101 του Συντάγματος).-


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-ΑΠΘ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΓΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 2016 ΩΣ “ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΈΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,
με την 97/2015 απόφασή του,
εκφράζει την ολόθυμη υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, που, με την συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, έχει υποβάλει επίσημη πρόταση (που αναμένεται να εγκριθεί από την Γενική Διάσκεψη της UNESCO τον Νοέμβριο του 2015), για την ανακήρυξη του 2016 ως «Παγκοσμίου Έτους Αριστοτέλη», με αφορμή την συμπλήρωση 2.400 χρόνων από την γέννηση του μεγίστου πανεπιστήμονα των Ελλήνων Αριστοτέλη (Στάγειρα, 384 π.Χ. – Χαλκίδα, 322 π.Χ.),
και καταθέτει την πρόθεση και την διάθεση της ΠΕΔΚΜ να συνδράμει, με όλες τις δυνάμεις της, στην προετοιμασία και την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων που θα αναληφθούν.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου