Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τον αριθμό των κενών θέσεων φαρμακείων

        
                           

Σύμφωνα με:
  1. Tο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013.
  2. Τις διατάξεις των:N. 5607/32, N.1963/91, N.3918/11 αρ.36, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30 και Ν.4281/14 άρ.217, όπως ισχύουν σήμερα.
  3. Την αριθμ.πρωτ. Γ5(β)/ΓΠ.οικ.42870/05-06-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
«Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων κατά το μήνα Ιούνιο».


                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
                                                                            
Τον αριθμό των  κενών  θέσεων  φαρμακείων της Π.Ε. Πέλλας, κατά την 31 Μαΐου 2015

           

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ(Έδρα Έδεσσα)
139.680ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα Αριδαία)
27.556ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
20.313Δημοτική Κοινότητα Αριδαίας
7.057
14
0

Τοπική Κοινότητα Αλώρου
417
0
1

Τοπική Κοινότητα Αψάλου
1.121
1
0

Τοπική Κοινότητα
Βορεινού
1.161
1
0

Τοπική Κοινότητα
Γαρεφείου
663
0
1

Τοπική Κοινότητα
Δωροθέας
596
0
1

Τοπική Κοινότητα
Λουτρακίου
1.146
1
0

Τοπική Κοινότητα
Λυκοστόμου
403
0
1

Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου
542
0
1

Τοπική Κοινότητα
Ξιφιανής
767
1
0

Τοπική Κοινότητα Όρμας
641
1
0

Τοπική Κοινότητα
Πιπεριών
558
0
1

Τοπική Κοινότητα
Πολυκαρπίου
1.049
1
0

Τοπική Κοινότητα
Προμάχων
1.740
1
0

Τοπική Κοινότητα
Σαρακηνών
413
0
1

Τοπική Κοινότητα
Σωσάνδρας
1.078
1
0

Τοπική Κοινότητα Τσάκων
961
1
0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
7.243Τοπική Κοινότητα
Αρχαγγέλου
623
1
0

Τοπική Κοινότητα Εξαπλατάνου
1.292
2
0

Τοπική Κοινότητα
Θεοδωρακείου
583
0
1

Τοπική Κοινότητα
Θηριόπετρας
334
0
1

Τοπική Κοινότητα Ίδας
639
1
0

Τοπική Κοινότητα
Κωνσταντίας
570
1
0

Τοπική Κοινότητα Μηλέας
1.001

0

Μηλέα
558Ριζοχώριον
443
1
0

Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων
166
0
1

Τοπική Κοινότητα
Νοτίας
334
0
1

Τοπική Κοινότητα Περίκλειας
423
0
1

Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας
543
1
0

Τοπική Κοινότητα
Φούστανης
454
1
0

Τοπική Κοινότητα Χρυσής
281
0
1

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
28.814ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ
3.635Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου

518

0

0
 ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
(ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ)
Τοπική Κοινότητα Αρνίσσης
1.557
1
0

Τοπική Κοινότητα Γραμματικού
194
0
1

Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας
985
1
0

Τοπική Κοινότητα Περαίας
381
0
1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
25.179Δημοτική Κοινότητα
Έδεσσας
19.036
19
0

Τοπική Κοινότητα Άγρα
796
1
0

Τοπική Κοινότητα Βρυτών
451
0
1

Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς
860
0
1

Τοπική Κοινότητα
Μεσημερίου
765
1
0

Τοπική Κοινότητα Νησίου
382
0
1

Τοπική Κοινότητα Πλατάνης
401
1
0

Τοπική Κοινότητα Ριζαρίου
1.132
1
0

Τοπική Κοινότητα Σωτήρας
512
0
1

Τοπική Κοινότητα Φλαμουριάς
844
1
0

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
63.122ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
34.229Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών
31.983
33
0

Τοπική Κοινότητα Αμπελιών
1.159
1
0

Τοπική Κοινότητα Μελισσίου
1.087
1
0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
8.675Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης
5.214
6
0

Τοπική Κοινότητα Αγίου Λουκά
1.013
1
0

Τοπική Κοινότητα Ακρολίμνης
1.100
1
0

Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων
1.348
1
0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΡΟΥ
6.479Δημοτική Κοινότητα Μυλοτόπου
1.991
2
0

Τοπική Κοινότητα Αξού
1.245
1
0

Τοπική Κοινότητα Αραβησσού
1.398
1
0

Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
404
0
1

Τοπική Κοινότητα Λάκκας
372
1
0

Τοπική Κοινότητα Παλαιού Μυλοτόπου
720
1
0

Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου
349
0
1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6.941Δημοτική Κοινότητα Γαλατάδων
1.858
2
0

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
232
0
1

Τοπική Κοινότητα Δροσερού
457
1
0

Τοπική Κοινότητα Καρυωτίσσης
1.779
2
0

Τοπική Κοινότητα Λιπαρού
368
1
0

Τοπική Κοινότητα Παλαιφύτου
1.388
1
0

Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου
859
1
0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
6.798Δημοτική Κοινότητα Πέλλης
2.398
2
0

Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας
280
0
1

Τοπική Κοινότητα Αθύρων
1.524
2
0

Τοπική Κοινότητα Δυτικού
454
0
1

Τοπική Κοινότητα Νέας Πέλλης
1.510
1
0

Τοπική Κοινότητα Ραχώνας
632
1
0

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
20.188ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΪΔΟΣ
4.575Τοπική Κοινότητα Ανύδρου
382
0
1

Τοπική Κοινότητα Καλής
1.378
2
0

Τοπική Κοινότητα Καλλιπόλεως

625

0

0
ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
(ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ)
Τοπική Κοινότητα Κρανέας
74
0
1

Τοπική Κοινότητα Μανδάλου
1.080
1
0

Τοπική Κοινότητα Προφήτου Ηλιού
1.036
1
0

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΔΡΑΣ
15.613Δημοτική Κοινότητα Σκύδρας
5.406
9
0

Τοπική Κοινότητα Αρσενίου
1.396
1
0

Τοπική Κοινότητα Άσπρου
808
1
0

Τοπική Κοινότητα Δάφνης
679
1
0

Τοπική Κοινότητα Καλυβίων
1.095
1
0

Τοπική Κοινότητα Λιποχωρίου
1.031
1
0

Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου
1.006
1
0

Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής
151
0
1

Τοπική Κοινότητα Πετραίας
1.637
1
0

Τοπική Κοινότητα Ριζού
1.012
1
0

Τοπική Κοινότητα Σεβαστιανών
1.392
1
0Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  πλησίον νοσοκομείων και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη, είναι οι παρακάτω:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                      ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ                                   ΚΕΝΕΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ                                                                                                           

                      2
                2  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
e.karantoni@pella.gr   από 1η Ιουλίου έως 15η Ιουλίου 2015.
Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πέλλας.
   

  1. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1963/91 ( Φ.Ε.Κ.138/Α΄/20-09-1991).
Ο αιτών φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πέλλας ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

    
      3.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επόμενη
           εργάσιμη ημέρα.


4.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά τις 15:00 μ.μ.)
           πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

    


 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51280 και 23813 51276.
                


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου