Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση για τους αμπελοκαλλιεργητές που θα ζητήσουν βεβαίωση την περίοδο της απόσταξηςΚαλούνται οι παραγωγοί του Δήμου Πέλλας που καλλιεργούν αμπέλι οινοποιήσιμο και θα χρειαστούν ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή, για να τη χρησιμοποιήσουν έπειτα στο τελωνείο για έκδοση άδειας απόσταξης, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση –υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του αμπελιού τους, ΜΕΧΡΙ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. (Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα διενεργηθούν επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι).


-Να προσκομίσουν ΟΣΔΕ ή Ε9 ή τίτλο κατοχής ή οποιοδήποτε στοιχείο που να πιστοποιεί την ύπαρξη του αμπελιού
-Μητρώο αμπελοκαλλιεργητή όπου υπάρχει
Τo έντυπο της αίτησης παραλαμβάνεται και παραδίδεται στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ή στα κατά τόπους κοινοτικά καταστήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου