Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας.

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Σκύδρας.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 κι ώρα12:30΄, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1)Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων».

2)Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ως εξής:
α) Ποσό 1.279,20 € στον ΚΑ 20/6699.002 «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή κάδων απορριμμάτων».
β) Ποσό 3.000 € στον ΚΑ 00/6331 «Λοιποί φόροι και τέλη».
γ) Ποσό 15.000€ στον ΚΑ 70/7111 «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων».
δ) Ποσό 5.400€ στον ΚΑ 00/6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού», για την παροχή 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης προς υλοποίηση της πράξης: Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Σκύδρας.
3)Ορισμός δικηγόρου για την έφεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ Π.3)Ορισμός δικηγόρου για την έφεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο 5ο χιλ/τρο Γιαννιτών – Θεσσαλονίκης κι εκπροσωπείται νόμιμα κατά του Δήμου Σκύδρας.
4)Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση υπαλλήλων του Δήμου Σκύδρας «Κωνσταντίνος Ελοβάρης κλπ» κατά του Δήμου Σκύδρας (χορήγηση πρόσθετης αμοιβής).
5)Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση υπαλλήλων του Δήμου Σκύδρας και του πρώην Δήμου Μενηίδας «Παναγιώτα Κουτσάκη του Δημοσθένη κλπ» κατά του Δήμου Μενηίδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα πλέον (χορήγηση ειδικής πρόσθετης αμοιβής).
6)Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την υπόθεση της Μαρίας – Ανθής Τεληγιαννίδου του Ευθυμίου κατά του Δήμου Σκύδρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου