Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Το τελωνείο Σκύδρας πυλώνας ανάπτυξης για το Νομό - Χρήστος Σμίας Βουλευτής ΠέλλαςΤην περασμένη Δευτέρα, στις 15 Ιουνίου, κατόπιν πρόσκλησης της Δημάρχου Σκύδρας, Κατερίνας Ιγνατιάδου, συμμετείχα παρουσία του συναδέλφου βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ν. Πέλλας Γιάννη Σηφάκη, του αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, καθώς και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παραγόντων, σε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για το κρίσιμο θέμα της ενδεχόμενης συγχώνευσης των τελωνείων Πέλλας και Ημαθίας το οποίο ατυχώς έχει επανέλθει ξανά στην επικαιρότητα. Αυτή η επιλογή θέτει εν αμφιβόλω την συνέχιση της λειτουργίας του τελωνείου Σκύδρας, που όμως αποτελεί ένα σημαντικότατο πυλώνα ανάπτυξης του Νομού μας.

Πριν προχωρήσω σε σύντομη ανάλυση των λόγων που θεωρώ ως απαραίτητη τη λειτουργία του τελωνείου στη Σκύδρα, και εκτός κάθε λογικής την κατάργηση ή υποβάθμιση μιας τέτοιας σημαντικής υποδομής για την ανάπτυξη στη περιοχή της Πέλλας, θα πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχει η οποιαδήποτε εναντίωση μου στη λειτουργία αντίστοιχης υπηρεσίας στην Ημαθία.
Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέψουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει και μπορεί/πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει το τελωνείο Σκύδρας στην οικονομία και την ανάπτυξη της εδώ περιοχής. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που καθιστούν την λειτουργία του όχι απλά συμφέρουσα και αποδοτική αλλά και επιβεβλημένη.
Ειδικότερα οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή όλων μας στην σημαντική θέση που κατέχει η περιφερειακή ενότητα Πέλλας στον τομέα της παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων καθώς και στο μέγεθος των συνολικών εξαγωγών αυτών, τόσο προς χώρες της Ε.Ε όσο και προς τρίτες χώρες. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ικανοποιητικού βαθμού σιδηροδρομική σύνδεση της Σκύδρας με λοιπές περιοχές της ευρύτερης περιοχής, και τις αισθητά μικρότερες, συγκριτικά με άλλες επιλογές, χιλιομετρικές αποστάσεις από τις αντίστοιχες αγροτοβιομηχανικές μονάδες, καθιστούν την μεταφορά των προϊόντων ευκολότερη και οικονομικότερη με άμεσες επιπτώσεις στην τελική τιμή διάθεσής τους και κατά συνέπεια στον συνολικό όγκο διακίνησης προϊόντων και την εν γένει εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας. Όπως επίσης δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και ο ιδιαίτερος ρόλος του τελωνείου Σκύδρας στην περιοχή, το οποίο αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της δημόσιας λειτουργίας της σχετικής με την οικονομική και εμπορευματική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να τονίσω, ότι επ’ ουδενί λόγω η σημερινή Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην κατάργηση κάποιου εκ των ήδη υπαρχόντων Τελωνείων, κατάργηση η οποία είχε προταθεί από το προηγούμενο μνημονιακό καθεστώς έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα-χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικής μελέτης περί των πιθανών αρνητικών συνεπειών σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο - τη μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω συγχώνευσης επιμέρους τελωνίων και όχι, ως όφειλε, τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση των εξαγωγών του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
Κρίνουμε σκόπιμο να προτείνουμε την ανάπτυξη κλίματος διαλόγου με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες στην Αθήνα για την παραμονή και συνέχιση λειτουργίας του τελωνείου Σκύδρας ως έχει, καθώς και τη διαφύλαξη των συμφερόντων όχι μόνο της περιοχής της Σκύδρας και της περιφερειακής ενότητας Πέλλας, αλλά λαμβάνοντας την ιδιαίτερη σημασία της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και του τομέα των μεταφορών, της ευρύτερης περιοχής με γνώμονα την κατά το μέτρο του δυνατού καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών αλλά και συνολικά της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου