Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ(ΤΕΒΑ/FEAD) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ

Ο Δήμος Αλμωπίας ως εταίρος στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για λήψη βοήθειας (δυνητικά ωφελούμενους), ότι οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο είναι οι εξής: 1. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο τρόπους υποβολής των αιτήσεών τους.

α) Μέσω του Δήμου Αλμωπίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας : ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014). β) Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις μόνοι τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών και τους κωδικούς TAXIS.
2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να φυλάσσονται. 3. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 05/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015. 4. Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων. Ο κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος – διασταύρωση, έγκριση) στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=221&lang=el 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα:
ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια του Δήμου Αλμωπίας, να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Ωφελούμενοι των παροχών είναι:
1.Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
2.Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
3.Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον: •είναι ανήλικα ή •είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή •είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία: •τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων •αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ.Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
4.Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
5.Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
6.Ως βρεφική ηλικία για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/GEAD)>>, χαρακτηρίζεται το διάστημα από την γέννηση του παιδιού, έως το τέλος του 2ου έτους.
7.Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις
βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Ο Δήμος Αλμωπίας ως εταίρος στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για λήψη βοήθειας (δυνητικά ωφελούμενους), ότι οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο είναι οι εξής: 1. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο τρόπους υποβολής των αιτήσεών τους.
α) Μέσω του Δήμου Αλμωπίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας : ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014). β) Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις μόνοι τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών και τους κωδικούς TAXIS.
2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να φυλάσσονται. 3. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 05/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015. 4. Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων. Ο κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος – διασταύρωση, έγκριση) στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=221&lang=el 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα:
ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια του Δήμου Αλμωπίας, να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
Ωφελούμενοι των παροχών είναι:
1.Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
2.Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
3.Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον: •είναι ανήλικα ή •είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή •είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία: •τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων •αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ.Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
4.Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
5.Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
6.Ως βρεφική ηλικία για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/GEAD)>>, χαρακτηρίζεται το διάστημα από την γέννηση του παιδιού, έως το τέλος του 2ου έτους.
7.Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις
βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου