Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 27 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο Χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου ¨Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού¨»
ΘΕΜΑ 3ο Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΠ) ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός μελών Ε.Π.Π.Ε της υπηρεσίας “Υλοποίηση της πράξης Living history, living nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας – Υπ.3 – Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης”.
ΘΕΜΑ 5ο Χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας» .
ΘΕΜΑ 6ο Χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας» .
ΘΕΜΑ 7ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy-Yπ.3-Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων της μέλισσας».
ΘΕΜΑ 9ο Καθορισμός των όρων του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy-Yπ.3-Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων της μέλισσας».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου