Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας.

Με τα παρακάτω τριάντα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 25/2/2016 κι ώρα 19:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:
1. Έγκριση της αριθ. 28/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για Δ’ Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σκύδρας οικ. έτους 2015.
2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή επιπλέον ποσού χρηματικού υπολοίπου έτους 2015, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2016 (τακτοποίηση).
3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2016.

4. Οικονομική ενίσχυση Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σκύδρας.
5. Οικονομική ενίσχυση ενδεών.
6. Διαγραφή ποσού 425,70 ευρώ από το μίσθωμα Κρανέας έτους 2015 του Συμεωνίδη Βασιλείου του Χρήστου.
7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
9. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2016.
10. Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης (σχολικός κλήρος) του αγροκτήματος της Τ.Κ. Σεβ/νών του αριθ. 475 αγροτεμαχίου έκτασης 29.326 τμ.
11. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για παράταση της μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 4ου Νηπιαγωγείο Σκύδρας .
12. Έγκριση της αριθ. 15/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αργυρουπόλεως 14-16 στην Σκύδρα μπροστά στο γραφείο ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΚΧΑ ΑΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ.
13. Έγκριση της αριθ. 11/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διοργάνωση Ανθοκομικής Έκθεσης στη Σκύδρα (πλατεία Σαφραμπόλεως).
14. Έγκριση της αριθ.18 /2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στην Τ.Κ. Δάφνης.
15. Έγκριση της αριθ.17 /2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στην Τ.Κ. Ριζού.
16. Έγκριση της αριθ. 16/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στην Τ.Κ. Καλυβίων.
17. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου από σχολικά κτίρια».
18. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταικών διατάξεων».
19. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Διάνοιξη μικροσήραγγας για την τοποθέτηση αντιπλημμυρικού σωλήνα στην περιοχή της σιδηροδρομικής γέφυρας στην Σκύδρα».
20. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας σκυροδέματος και λοιπών υλικών.
21. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας βανών-ταφ-ακραίων-παροχών και γωνιών.
22. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας χρωμάτων.
23. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας ειδών σιδήρου για φωτιστικά σώματα και παγκάκια.
24. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας λαμπτήρων και υλικών ηλεκτροφωτισμού.
25. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας υλικών συντήρησης οχημάτων.
26. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας οικοδομικών υλικών.
27. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της προμήθειας υγρών καυσίμων.
28. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τομών ασφάλτου στην Δ.Κ. Σκύδρας».
29. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Σκύδρας».
30. Ανάθεση υπηρεσίας καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.
31. Έγκριση διεξαγωγής δύο αναπτυξιακών αγροτικών ημερίδων στο Δήμο Σκύδρας.
32. Άδεια ΙΝΤΕRNET.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου