Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

Μελίτα Χισκάκη :Αγαπητοί φίλοι...

Αν και το βασικό και κύριο θέμα των ημερών είναι η εξασφάλιση της επιβίωσης των αγροτών μας από την οποία εξαρτάται η επαγγελματική επιβίωση όλων μας, έχουμε την ηθική υποχρέωση να λάβουμε θέση ως επιστημονικός σύλλογος του τόπου μας, μετά από κοινοποίηση προς εμάς ενδοϋπηρεσικών εγγράφων, υπαλλήλων του Δήμου, σχετικά με το θέμα της επίβλεψης από πλευράς Δήμου, του μεγάλου έργου της αποχέτευσης της πόλης της Αριδαίας. Προφανώς οι επιστολές που λάβαμε δεν μπορούν να δημοσιευτούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπογραφόντων και των παραληπτών.
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωσή μας που απευθύνεται αρχικά στους πολίτες και κατά δεύτερο λόγο στους ιθύνοντες. 
Παρακαλώ, αν αυτό δε δημιουργεί πρόβλημα στη ροή των ειδήσεων που δημοσιεύεται, να δημοσιεύσετε την παρούσα ανακοίνωση. 
Παρακαλώ επίσης όσους από τους παραλήπτες του παρόντος mail, δεν επιθυμούν να λαμβάνουν ανακοινώσεις μας, να απαντήσουν στο παρόν mail.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
για το ΣΔΜΑ
η πρόεδρος
Χισκάκη Μελίτα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου