Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Από την Κεντρική Επιτροπή Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( έγγραφο με αριθ.πρωτ. 700 / 1-3-2016 ), ανακοινώθηκε η λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων στο Σούνιο Αττικής, εντελώς δωρεάν για τα παιδιά των αγροτών, των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγρ.Ανάπτυξης & Τροφίμων & των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, των υπαλλήλων των Δ.Α.Ο.Κ. των Αιρετών Περιφερειών , εκτός των εξόδων εισιτηρίων μετακίνησης από την Π.Ε.Πέλλας προς τις κατασκηνώσεις του Σουνίου, όπου θα συνοδεύονται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγρoτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πέλλας.
Κατασκηνωτικές περίοδοι
1η 21 Ιουνίου μέχρι 8 Ιουλίου Αγόρια και Κορίτσια που γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2009 ( 7 - 12 χρονών )
2η 10 Ιουλίου μέχρι 26 Ιουλίου Αγόρια και Κορίτσια που γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2009 ( 7 - 12 χρονών )
3η 28 Ιουλίου μέχρι 13 Αυγούστου Αγόρια και Κορίτσια που γεννήθηκαν από 1-1-2001 μέχρι και 31-12-2003 ( 13 - 15 χρονών )
Απαραίτητα δικαιολογητικά : ( Έντυπα στις υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ. ).
1. Αίτηση συμμετοχής από Γονέα/Κηδεμόνα.
2. Πιστοποιητικό απόδειξης ηλικίας.
3. Ιατρική Βεβαίωση - Γνωμάτευση. ( Απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας στην Κατασκήνωση ).
4. Βεβαίωση από Τοπική Κοινότητα ή Αγρ.Συνεταιρισμό ή Αγρ.Σύλλογο για την αγροτική ιδιότητα του Γονέα/Κηδεμόνα ή των Υπηρεσιών για τους υπαλλήλους τους.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν έγκαιρα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( Δ.Α.Ο.Κ. ) της Π.Ε.Πέλλας, επειδή πρέπει να ελεγχθούν και να αποσταλούν στην Αθήνα :
1) Για την 1η Κατασκηνωτική Περίοδο μέχρι 10 - 6 - 2016
2) Για την 2η Κατασκηνωτική Περίοδο μέχρι 1 - 7 - 2016
3) Για την 3η Κατασκηνωτική Περίοδο μέχρι 19 - 7 - 2016
Για περισσότερες πληροφορίες - αιτήσεις, διάφορα συνοδευτικά έγγραφα, απευθύνεστε στους υπαλλήλους της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε.Πέλλας στην Έδεσσα : Μούσιου Ασημίνα - Διοικητήριο - Τηλέφωνο : 23813 - 51328 & στα Γιαννιτσά : Ουγγρίνο Αλέκο - Πλατεία ΠΙΚΠΑ - Τηλέφωνο : 23813 - 52318 και στο Υπουργείο : στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minagric.gr , στα e-mail : me22 u039@minagric.gr, me22 u001@minagric.gr , msallia@minagric.gr και στα Fax : 210-5244816 & 210-52488748.
Ο Διευθυντής Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου