Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας 24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : -1- ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο 1 ο Επικύρωση των με αρίθ. 05 και 06/2016 απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας 2 ο Έγκριση Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2016 -12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016. 3 ο 13η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2016 4 ο Τροποποίηση της αρίθ. 202/2015 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επανακαθορισμός του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών. (αριθμ. απόφ. 217/2016 Ο.Ε.) 5 ο Εξέταση αιτήματος της Α.Ε. “ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ” σχετικά με την παράταση του χρόνου της χρήσης του κτιρίου με την ονομασία “Σπίτι των Ποιητών – Κέντρο Βαλκανικών Πνευστών” που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Εξαπλατάνου. 6 ο Παραχώρηση κατά χρήση του ακινήτου ΛΑΦ στο Δήμο Αλμωπίας για στέγαση των υπηρεσιών του, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και εκ νέου σύναψη μισθωτήριας σύμβασης. 7 ο Επέκταση Λαϊκής Αγοράς Πολυκάρπης (αρίθ. απόφ. 56/2016 Ε.Π.Ζ) 8 ο Επέκταση Λαϊκής Αγοράς Αψάλου (αρίθ. απόφ. 57/2016 Ε.Π.Ζ) 9 ο Επέκταση Λαϊκής Αγοράς Εξαπλατάνου (αρίθ. απόφ. 58/2016 Ε.Π.Ζ) 10 ο Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς Αριδαίας λόγω της εκτέλεσης εργασιών για το έργο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας” (αρίθ. απόφ. 59/2016 Ε.Π.Ζ) 11 ο Μεταβίβαση της αρίθ. 4/2013 άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών 12 ο Χορήγηση ή μη θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλμωπίας. 13 ο Χορήγηση άδειας για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. -2- 14 ο Επικαιροποίηση της αρίθμ. 133/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση μελέτης και στον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή της στέγης του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας” σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου με υπ'αρίθμ. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 15 ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων 16 ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων 17 ο Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων : 1. «Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων ΔΕ Αριδαίας» (ΑΔΣ 113/2016) 2. «Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης ΔΕ Εξαπλατάνου, ΤΚ Εξαπλατάνου, Μηλιάς, Κωνσταντίας,Χρυσής, Περίκλειας, Νότιας, Αρχαγγέλου» (ΑΔΣ 22/2016) 3. «Κατασκευή περίφραξης νεκροταφείων Τ.Κ.Πολυκάρπης» (ΑΔΣ 67/2015) 18 ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας για την τροποποίηση επιτροπής για τον καθορισμό ενδιάμεσου αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών λυμάτων 19 ο Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, κ. Μπίνου Δημητρίου και του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Χατζηγιαννίδη Γεωργίου στην Αθήνα (11-13/10/2016) και έγκριση σχετικής πίστωσης.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

2 σχόλια:

  1. ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ ΒΕΣΚΟΥ Ή ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕ ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ακόμη με αυτον ασχολειστε , δεν το καταλάβατε ; έκλεισε ο κύκλος του ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή