Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

Υποχρεωτική αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με άδεια λειτουργίας μέχρι το ...

 
«Υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς Άδεια Εγκατάστασης»
Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 1 του νόμου 4424/2016 (ΦΕΚ 183Α'/27-09-2016), δίδεται χρονική παράταση για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς Άδεια Εγκατάστασης.
Συγκεκριμένα, όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες από τις 12-03-2012 (έναρξη ισχύος του ν.4056/2012 ΦΕΚ 52Α) λειτουργούν χωρίς Άδεια Εγκατάστασης, υποχρεούνται έως τις 31-12-2018 να λάβουν Άδεια Εγκατάστασης με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μόνο αν υποβληθεί η αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή και τις διατάξεις του άρθρου 10του ν.4056/2012 ΦΕΚ 52Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
* στα αρμόδια γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας στην Έδεσσα (τηλ.: 2381351217 & 2381351256) και στα Γιαννιτσά (τηλ.: 2381352318).
* στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://wwww.minagric.gr
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου