Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

Στο στάδιο της εκτέλεσης βρίσκεται το έργο του καθαρισμού ρεμάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
Στα πλαίσια υλοποίησης του αναπτυξιακού προγραμματισμού εκτελείται αυτήν την περίοδο το έργο «Καθαρισμός Ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Πέλλας» από την ανάδοχο εταιρία και επίβλεψη από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 160.000,00 € και η χρηματοδότηση γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Π.Ε. Πέλλας.
Οι εργασίες αφορούν εκσκαφές στην κοίτη και αποκατάσταση αναχωμάτων των ρεμάτων αρμοδιότητας της Π.Ε. Πέλλας. Επίσης, όπου απαιτείται γίνεται καθαρισμός από βλάστηση και φερτά υλικά με στόχο την επαναφορά της υδραυλικής διατομής στην αρχική κατάσταση για την ικανή παροχετευτικότητα των ρεμάτων.
Το σύνολο των παρεμβάσεων θα πραγματοποιηθεί σε περίπου δεκατρία σημεία σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου