Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης των Λουτρών Αλμωπίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να έλθετε στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» που θα γίνει στα γραφεία της επιχείρησης την 10η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016
2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έργων και Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για το έτος 2017
3. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για το 2017 και υποβολή του στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, για σύμφωνη γνώμη
4. Απόφαση έγκρισης πίστωσης για τη μετακίνηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για εκπροσώπηση επιχείρησης στη Γενική Συνέλευση της ΕΗΤΤΑ στο Salsomaggiore της Ιταλίας
5. Απόφαση έγκρισης μετακίνησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου για εκπροσώπηση επιχείρησης στη Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia
6. Επικαιροποίηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών και επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, για τις προμήθειες-υπηρεσίες που θα διενεργηθούν το υπόλοιπο του οικ. Έτους 2016, στα πλαίσια του Ν. 4412/2016
7. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων στα πλαίσια του Ν. 4412/2016
8. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ»
9. Εκ νέου Έγκριση και οριστική παραλαβή τεχνικής περιγραφής (προϋπολογισμός, αναλυτικό τιμολόγιο, αναλυτική περιγραφή, συνοπτικός προϋπολογισμός) για την προμήθεια και εγκατάσταση Πεδίου Μέσης Τάσης και για την προμήθεια, εγκατάσταση Πεδίου Χαμηλής Τάσης & θέση σε λειτουργία του έργου Μ.Υ.Η.Σ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΙΣΧΥΟΣ 0,130 ΜW
ΠΡΟΣ Τον κ. ………………………………….. ……………….. Δ. Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ
10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ και κατάθεσης προτάσεων στην αγωγή της Ελευθεριάδου – Παυλίδου Δήμητρας κατά της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για καταβολή οφειλής από αποζημίωση ως Προέδρου της επιχείρησης των Λουτρών
11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ και κατάθεσης προτάσεων στην αγωγή του Μπίτσα Τρύφωνα κατά της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για καταβολή οφειλής από αποζημίωση ως υπεύθυνος του αναψυκτηρίου της επιχείρησης των Λουτρών και ως μέλος Δ.Σ. για παραστάσεις στα Διοικητικά Συμβούλια
12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ και κατάθεσης προτάσεων στην αγωγή του Πέγιου Κωνσταντίνου κατά της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για καταβολή οφειλής αμοιβής από εκτέλεση προφορικά ανατεθέντος έργου
13. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ και κατάθεσης προτάσεων στην αγωγή του Ιωάννη Ζέρζη κατά της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. για καταβολή οφειλής από αποζημίωση ως Αντιπρόεδρου της επιχείρησης των Λουτρών
14. Εξέταση αιτήματος κα Τσίκου Σταματίας για ανανέωση μισθωτηρίου
15. Εξέταση αιτήματος κα Πεϊκου Γεωργίας για ανανέωση μισθωτηρίου
16. Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας
17. Ενημέρωση για τη διοργάνωση του 4ου ημιμαραθωνίου Λουτρών Πόζαρ
18. Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου Αλμωπού Αριδαίας για επιχορήγηση αθλητικών δραστηριοτήτων
19. Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου Άρη Λουτρακίου για επιχορήγηση αθλητικών δραστηριοτήτων
20. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Λουτρακίου «Το Πόζαρ» για επιχορήγηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
21. Εξέταση δημιουργίας πακέτου προσφοράς παρεχόμενων υπηρεσιών για το σκοπό της προώθησης αυτών μέσα από την ιστοσελίδα της EHTTA
22. Συζήτηση αιτήσεων πολιτών
23. Διάφορα άλλα θέματα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου