Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Διακοπή μαθημάτων σε σχολικές μονάδες της Αλμωπίας λόγω χιονόπτωσης
Ο Δήμαρχος Αλμωπίας έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2 . Τις κρατούσες έκτακτες καιρικές συνθήκες

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την διακοπή των μαθημάτων σήμερα 26/02/2018 στις παρακάτω σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αλμωπίας, ήτοι: Δημοτικό Σχολείο Νότιας, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Περίκλειας, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Θεοδωρακείου, Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σαρακηνών, όπως επίσης και ο Παιδικός Σταθμός Περίκλειας.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των σχολικών κοινοτήτων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων και για την αποφυγή ατυχημάτων , οι μαθητές να παραμένουν εντός των κτιρίων.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
α.α.
ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου