Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : Κατάργηση των 25913090 και 25913078 παροχών Ηλεκτροδότησης του Δήμου Αλμωπίας

ΑΡΙΔΑΙΑ 15/3/2018

Αρ.Πρωτ. 6434

ΠΡΟΣ
ΔΕΗ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 25
58200 ΕΔΕΣΣΑ

Λαμβάνοντας υπόψη:
● Το με αριθμ Πρωτ: 2292/29-1-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (διαβίβαση αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία για τις παροχές στην Κορυφή της ΤΚ Σαρακηνών).
● Το με αριθμ Πρωτ: 4513/23-2-2018 έγγραφο- εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα '' Κατάργηση Παροχής- Άσκηση Διώξεων''
.
● Το άρθρο 199 του Ν3463/2006 ΦΕΚ Α 114-8/6/2006 ( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ) απαγορεύει ρητά την παροχή χρηματικών παροχών από του Δήμους.
● Το Ν.3852/10( Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
καθώς επίσης και το γεγονός ότι τα συμφέροντα του Δήμου Αλμωπίας επιτάσσουν την άμεση διακοπή των ανωτέρω παροχών, παρακαλούμε για την κατάργησή τους ( άμεση διακοπή παροχής, αποξήλωση και εξαίρεσή τους από τον Πολλαπλό Λογαριασμό του Δήμου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1 σχόλιο:

  1. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΦΟΡΑ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΡΥΨΕΤΕ ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή