Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑλμωπίαςΣας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
: -1- ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο 1 ο 5η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2 ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους 3 ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών 4 ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016 5 ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2016 6 ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2018 7 ο Ανάληψη οφειλών της Αν.Ε.Θ. ΑΕ από τον Δήμο Αλμωπίας κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4483/2017. 8 ο Τροποποίηση της με αρίθ. 70/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Αλμωπίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες” 9 ο Επικαιροποίηση της με αρ. 51/2018 απόφασης ΔΣ: Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην ΤΚ Προμάχων» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού. 10 ο Τροποποίηση της με αρ. 219/2017 απόφασης του ΔΣ: Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αριδαίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού. 11 ο Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης wa-mbrella από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-πΓΔΜ 2014-2020. -2- 12 ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδού στην τκ Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της τκ Σαρακηνών» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού. 13 ο Κατάργηση επαγγελματικής άδειας πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου, βάσει της με αριθ. πρωτ. 8313/17-4-2018 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας. 14 ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας 15 ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας 16 ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικών αδειών πλανόδιων καντινών του Δήμου Αλμωπίας 17 ο 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2018 18 ο Παράταση μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το ΚΕΠ Εξαπλατάνου 19 ο Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου