Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση από τη Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Πέλλας για εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη ΒουλγαρίαΣυμβουλές για την αφρικανική πανώλη των χοίρων από την ΔΑΟΚ της ΠΑΜ-ΘΑπό το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Πέλλαςανακοινώνονται τα εξής:Σας ενημερώνουμε ότι στις 31 Αυγούστου 2018 επιβεβαιώθηκε γιαπρώτη φορά εστία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε μιαμη εμπορική εκμετάλλευση στην περιφέρεια της Βάρνα στηΒουλγαρία.Σας υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για νόσημα των χοίρωνεξαιρετικά μεταδοτικό λόγω του ρόλου των αγριόχοιρων ωςδεξαμενή του ιού και της αντοχής αυτού στο περιβάλλον και τοοποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα (ταυψηλά μολυσματικά στελέχη του ιού είναι γενικά θανατηφόρα μεθνησιμότητα που αγγίζει το 100%). Το νόσημα είναι ΥποχρεωτικήςΔήλωσης. Δεν μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων και στον άνθρωπο.«Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση επιβεβαίωσηςτου νοσήματος στη χώρα μας, είτε σε χοίρους είτε σεαγριόχοιρους, τα αυστηρά μέτρα που θα επιβληθούν και οιπεριορισμοί των μετακινήσεων, θα επιφέρουν σημαντικέςοικονομικές απώλειες για τη χοιροτροφία και το εμπόριοχοίρειων προϊόντων. Παράλληλα, οι αλλαγές στον τρόποάσκησης θήρας, θα έχουν επιπτώσεις και στους Κυνηγούς.Επιπρόσθετα, είναι αδύνατο να προβλεφθεί η διάρκεια ισχύοςτων περιορισμών αυτών, αφού πρόκειται για νόσημα δύσκολονα εκριζωθεί τις χώρες στις οποίες ενδημεί».Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι με βάση την αριθ.165390/590/22.03.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή ΥπουργούΠεριβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1128/28.03.2018)απαγορεύεται η άσκηση της νομαδικής χοιροτροφίας σε δάσηκαστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλωνκαι χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου. Επομένως, οι χοίροι πουπεριφέρονταν σε δασικές εκτάσεις εάν δεν έχουν ήδη περιοριστεί,πρέπει άμεσα να περιοριστούν σε σταυλικές κ.τ.λ. περιφραγμένεςεγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Επισημαίνεται η ανάγκη επαγρύπνησης των χοιροτρόφων,κυνηγών, υπευθύνων σφαγείων, μεταφορέων και εμπόρωνζώντων ζώων και κρέατος, καθώς και όλων τωνεμπλεκόμενων Φορέων (Δασικές Υπηρεσίες, ΚυνηγετικέςΟμοσπονδίες κ.τ.λ.) σε όλη τη χώρα και ιδίως στα βόρειασύνορά αυτής, ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιεςΚτηνιατρικές Αρχές να εξασφαλισθεί η αποτροπή εισόδου τουνοσήματος στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου