Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 69Π/2018 μελέτης & των τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69Π/2018 μελέτης με τίτλο «Γεωργοοικονομική Μελέτη δικτύων άρδευσης Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69Π/2018 μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εξοικονόμησης Ύδατος δικτύων άρδευσης Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69Π/2018 μελέτης
με τίτλο «Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας» στα πλαίσια της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Υπηρεσίες συμβούλου για τη χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πασά Τσαϊρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7. Υποκατάσταση μισθωτή του Δημ. Ακινήτου «Καταρράκτες» με Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8. Παραχώρηση χρήσης στη ΔΕΥΑΕ δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στο αγρόκτημα Περαίας και στο αγρόκτημα Κάτω Γραμματικού(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
10. Έγκριση της αριθμ. 59/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου