Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Δήμος Αλμωπίας : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Αποτέλεσμα εικόνας για Δημαρχειο Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας  ύστερα από την υπ’ αριθ.  231/2018 απόφαση του Δ.Σ.    ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών,   για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχιακών  αναγκών  , με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:
 
Οδηγοί  της Υπηρεσίας Καθαριότητας άτομα 02

Εργάτες καθαριότητας άτομα 02

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπο της  αίτησης, συνοδευόμενη από σχετική υπεύθυνη δήλωση,  και να την υποβάλλουν, μαζί με τα αναφερόμενα σ’ αυτήν απαραίτητα δικαιολογητικά...

... στο γραφείο πρωτοκόλλου  του Δήμου Αλμωπίας (Δ/νση: Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία)    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία τριών  [3] ημερών από την   ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ήτοι μέχρι και την 12/10 /2018 .
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου