Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Αποτέλεσμα εικόνας για «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών«Δημοσιοποίηση της 5ης Τροποποίησης της αρ.. 315045(1274)/27-07-2017 Απόφασης της ΠΚΜ με θέμα «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνει
την αρ.480366(1967)/28-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΕΧΣ7ΛΛ-Ω3Κ) 5η Τροποποίηση της αρ.315045(1274)/27-07-2017(ΑΔΑ:ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ) Απόφαση της ΠΚΜ με θέμα: Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016», όπως διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των δικαιολογητικών των Δυνητικά Δικαιούχων.
Επισυνάπτεται:
> Η 5η Τροποποίηση της αρ.315045(1274)/27-07-2017 Απόφασης της ΠΚΜ με θέμα «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016»(ΑΔΑ:ΩΕΧΣ7ΛΛ-Ω3Κ).
> Η 5η Επικαιροποίηση των Αποφάσεων ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020(ΑΔΑ:Ω1ΣΒ7ΛΛ-0ΔΘ).


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
α/α

ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου