Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Κενές θέσεις Φαρμακείων στην Π.Ε. Πέλλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Αποτέλεσμα εικόνας για θέσεις ΦαρμακείωνΤον αριθμό των κενών θέσεων φαρμακείων της Π.Ε. Πέλλας, που προέκυψαν από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018 .

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΛΛΑΣ(Έδρα Έδεσσα) 139.680
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα

Αριδαία) 27.556
Τοπική Κοινότητα Αλώρου 417 0 1
Τοπική Κοινότητα
Γαρεφείου 663 0 1
Τοπική Κοινότητα
Δωροθέας 596 0 1
Τοπική Κοινότητα
Λυκοστόμου 403 0 1
Τοπική Κοινότητα
Μεγαπλατάνου 542 0 1
Τοπική Κοινότητα
Πιπεριών 558 0 1

Τοπική Κοινότητα
Σαρακηνών 413 0 1
Τοπική Κοινότητα
Θεοδωρακείου 583 0 1
Τοπική Κοινότητα
Θηριόπετρας 334 0 1
Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων 166 0 1
Τοπική Κοινότητα
Νότιας 334 0 1
Τοπική Κοινότητα Περίκλειας 423 0 1
Τοπική Κοινότητα Φούστανης 454 0 1
Τοπική Κοινότητα Χρυσής 281 0 1
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 28.814
Τοπική Κοινότητα Αγίου
Αθανασίου 518 0 1
Τοπική Κοινότητα
Γραμματικού 194 0 1
Τοπική Κοινότητα Περαίας 381 0 1
Τοπική Κοινότητα Βρυτών 451 0 1
Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 860 0 1
Καρυδιά 387
Κερασιά 473
Τοπική Κοινότητα Νησίου 382 0 1
Τοπική Κοινότητα Σωτήρας 512 0 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 63.122
Τοπική Κοινότητα
Αχλαδοχωρίου 404 0 1
Τοπική Κοινότητα Λάκκας 372 0 1
Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου 349 0 1
Τοπική Κοινότητα Αγίου
Γεωργίου 232 0 1
Τοπική Κοινότητα
Αγροσυκέας 280 0 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 20.188
Τοπική Κοινότητα
Σεβαστιανών 1.392 - - Έχει χορηγηθεί 1 άδεια Ίδρυσης
Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 382 0 1
Τοπική Κοινότητα Κρανέας 74 0 1
Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής 151 0 1Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,είναι οι παρακάτω:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ ΚΕΝΕΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 2

* Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ιδιοχείρως( ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ή ηλεκτρονικά και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υ.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ο υπεύθυνος φαρμακοποιός για τη λειτουργία του φαρμακείου σε περίπτωση που χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια για κάθε αίτηση ξεχωριστά, δηλαδή διαφορετικός φαρμακοποιός για κάθε θέση.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Φεβρουαρίου 2019 κ΄ ώρα 15:00 (Ν.4272/14/άρ.30)
* Σχετικά με τη σειρά προτίμησης συνολικά, που επέδωσαν αίτηση για την συγκεκριμένη θέση, η κρίση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64.
* Σε εφαρμογή του άρ.64 του Ν.4509/17, ο φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν η αίτηση ακυρώνεται.
Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι φάκελοι, θα ακολουθήσει η κρίση σύμφωνα με τον Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας. * Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.karantoni@pella.gr
* Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας
(μετά τις 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276, 23813 51231 και 23813 51280.
Μ.Ε.Α.Α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΔιεύθυνσηςΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου