Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ      Σας καλούμε να έρθετε  στις  28 Ιανουαρίου του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00μ.μ. (2:00  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                 
  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Εισήγηση για την  1η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2019.
2. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου  αναφορικά  με  την  195/2018 ΑΓΩΓΗ  ενώπιον  του   Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»
3. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.2483/2018  Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης»
4. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 745/2018 ΑΓΩΓΗ στο Μονομ.  Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας»

5. «Διαβίβαση  εισήγησης  δικηγόρου  σε  εφαρμογή  της αριθ. 339/2018 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής   αναφορικά  με  την αριθ.  241/2011  Απόφαση του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Εδέσσης»

6. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την από 17-12-2018 ΑΙΤΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης»

7. «Διαβίβαση της αριθ. 206/2018 απόφασης  του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»
8. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά  με την 55/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»
9. «Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά  με την 24/2018 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»
10. «Ενημέρωση αναφορικά με την αριθ.1115/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών»
11. «Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για την παράσταση του Δήμου Αλμωπίας στις 20/02/2019 (ΚΛΗΣΗ 262/2019)   ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας»
12. Τροποποίηση της αρ. 324/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για διευκρίνηση ότι ο ανάδοχος είναι προσωρινός
13. Τροποποίηση της αρ. 325/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για διευκρίνηση ότι ο ανάδοχος είναι προσωρινός
14. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Μ.Ε.»
15. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  Μ.Ε.»
16. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Αλμωπίας»
Εσωτερική  Διανομή: - Πρωτόκολλο - αρχείο -Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων -Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών -Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Δημάρχου -Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών -Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη

 
 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου