Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας


Αποτέλεσμα εικόνας για Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΑλμωπίαςΤην Τρίτη 12 Μαρτίου και ώρα 9:00 πμ συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για την  5η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης του Β' Σταδίου της Διακήρυξης με αρ. 9531/07-05-2018, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου των Τμημάτων Δόμησης και Πολεοδομικών εφαρμογών, Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου (Αριδαίας) και Αλλοδαπών.
3. «Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων αναφορικά με την αριθ.225/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας» 
4. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ. 2/2019 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας» 
5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων 
6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”
7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”
8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”
9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”
10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”
11. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ”
12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου