Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019Αποτέλεσμα εικόνας για γκιουρος φιλιππος εδεσσαΣας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα» (αριθ. μελ. 50/2014) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας - Άγρα» (αριθ. μελ. 47/2006) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών σχολικών κτιρίων λόγω παγετού» (αριθ. μελ. 32/2017) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ασφαλτόστρωση της οδού Σαμαρίου – Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Παραχώρηση μίας (1) προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό 18ης Οκτωβρίου στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
6. Παραχώρηση μίας (1) προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό Πέλλης αρ. 10 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
7. Παραχώρηση μίας (1) προσωρινής θέσης Φ/Ε στην οδό Ηφαιστίωνος αρ. 1 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων - Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Άρνισσας σε Ναυτικό όμιλο Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Παραχώρηση δημοτικού χώρου (Πλ. Βυζαντίου) για ανέγερση μνημείου πεσόντων υπέρ Σωμάτων Ασφαλείας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
15. Λήψη απόφασης έγκρισης νέου κανονισμού κοιμητηρίων Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
16. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη για τον Περιορισμό Φαινομένων Κοινωνικού Αποκλεισμού» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
17. Διαγραφή από τη λαϊκή αγορά Έδεσσας πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
18. Τροποποίηση της αριθμ. 261/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου σε 24ωρη βάση» (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
19. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
20. Έκδοση οικοδομικής άδειας του κτηρίου που στεγάζεται ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Έδεσσας (Ο.Τ. 250) από το ΝΠΔΔ «Ευ ζήν» για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πυροπροστασίας (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»).
21. Εξειδίκευση πιστώσεων για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
22. Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου