Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑλμωπίαςΣας προσκαλούμε να έλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στο Δημ. Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Απριλίου 2019, Μ.Δευτέρα και ώρα 15:00΄ (3.00 μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2016».
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου