Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ : Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Î™Ï‰Î¬Î½Î½Î·Ï‚Η αύξηση της εγκληματικότητας στην εποχή μας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της κοινωνίας μας. Είναι κοινή αντίληψη όλων, πως το κράτος δεν μπορεί να προλάβει την αξιόποινη πράξη.
Ο νόμος 2713/99 προβλέπει τη σύσταση τοπικών Συμβουλίων πρόληψης παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα.) σε κάθε Δήμο τα οποία απαρτίζονται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου και διαθέτουν
ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας και της νεανικής παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λ.π. αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει ιδρυθεί στον Δήμο μας Το.Σ.Π.Πα με στόχο την πρόληψη παραβατικότητας Ανηλίκων.
Σκοπός των Το.Σ.Π.Πα. είναι η καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή της.
Ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης παραβατικότητας είναι γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός και η θέση των μελών της τιμητική και άμισθη. Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης και παραβατικότητας πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική και αυτό που
προέχει είναι η οργάνωση, που επιτρέπει παρακολούθηση των προβληματικών καταστάσεων και κοινωνικών φαινομένων με σκοπό την προστασία της τοπικής κοινωνίας μέσω της πρόληψης.
Βασική επιδίωξη των Το.Σ.Π.Πα είναι η ενίσχυση των δεσμών της γειτονιάς για την ενδυνάμωση της συμμετοχικής, αντεγκληματικής πολιτικής. Αυτά καλούνται να αντιμετωπίσουν τα αίτια που προκαλούν την εγκληματικότητα και όχι να υποκαταστήσουν την Αστυνομία.
Τα Τοπικά Συμβούλια πρόληψης Παραβατικότητας είναι θεσμός που βασίζεται αποκλειστικά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η οργάνωση και η λειτουργία τους γίνεται με απόφαση του Δημάρχου μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τα συμβούλια αυτά έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος και τη συνδρομή των πολιτών στο κοινωνικό έργο της Αστυνομίας. Έχουν προληπτικό, συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που επικεντρώνεται στη μείωση του αισθήματος φόβου των πολιτών αλλά και στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του εγκληματία και παραβάτη.
Η πρόληψη συνίσταται στις εξής δράσεις:
-Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Η διαρκής και συνεπής παρουσία των μελών στις κλήσεις των πολιτών είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των συμβουλίων. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι τα μέλη των Το.Σ.Π.Πα. επιλέγονται βάσει της ιδιότητάς τους και έχουν άμεση και πλήρη γνώση του αντικειμένου.
-Ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
-Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ανηλίκους που είναι θύματα και στις οικογένειές τους.
-Εναλλακτική επίλυση διαφορών και κοινωνική διαμεσολάβηση για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.
-Συνεργασία φορέων για κοινωνική ένταξη των ανηλίκων.
-Δικτύωση του ΤοΣΠΠα με Συμβούλια παραβατικότητας που λειτουργούν ανά την επικράτεια αλλά και με άλλα ανάλογα Ευρωπαϊκά δίκτυα για την αναζήτηση εμπειρίας αλλά και για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα ένταξης στο Ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας πόλεων.
-Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τυχαίο δείγμα ανηλίκων που είναι στο πρόγραμμα και σύγκριση με νέους που δεν είναι.
-Οριζόντια διασύνδεση του ΤοΣΠΠα με τοπικούς κοινωνικούς φορείς.
-Άμεση και αποτελεσματική συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω του Τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας και αυτό που προέχει είναι η οργάνωση, που επιτρέπει παρακολούθηση των προβληματικών καταστάσεων και κοινωνικών φαινομένων με σκοπό την προστασία της τοπικής κοινωνίας μέσω της πρόληψης.
-Ευαισθητοποίηση των δημοτών και συμμετοχή των πολιτών , ενίσχυση του εθελοντισμού δια μέσου του ΤοΣΠΠα στην πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων και γενικά στην πρόληψη του εγκλήματος και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνεται η ιδέα στους συμμετέχοντες ότι ασκούν εξουσία, έχουν δικαίωμα αυτοδικίας ή ότι λειτουργούν κάτω από την έννοια του χαφιεδισμού.
-Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και υποδομών από τους Δήμους ώστε να είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους ανήλικους παραβάτες στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της κοινωνικής εργασίας ώστε οι επιμελητές ανηλίκων να μην είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για να επιτελέσουν το συμβουλευτικό, θεραπευτικό ή αναμορφωτικό έργο.
-Εξεύρεση κατάλληλων ξενώνων μέσω του Τοπικού Συμβουλίου παραβατικότητας για στέγαση κακοποιημένων γυναικών και ανηλίκων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης ή είναι θύματα εκμετάλλευσης.
-Καθιέρωση ημερίδων από τα μέλη του Το.Σ.Π.Πα με αφορμή τις διεθνείς ημέρες σχετικές με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα.
-Προβολή του Το. Σ.Π.Πα. μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων και γνωστοποίηση της ύπαρξης του στο ευρύ κοινό των δημοτών.
-Καθιέρωση επισκέψεων των μελών Το.Σ.Π.Πα σε σχολεία σε κέντρα ηλικιωμένων, λέσχες φιλίας, τοπικούς συλλόγους όπου ενημερώνουν και ενημερώνονται για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές, αναπαράγουν βίντεο με θεματικές που αναφέρονται ξεχωριστά στην κάθε ομάδα στόχου αναφέροντας και τα ανάλογα προστατευτικά μέτρα. Ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αφύπνιση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις Δημοτικές και Αστυνομικές αρχές.
- Διοργάνωση (σε συνεργασία με τοπικούς, σχολικούς συλλόγους) θεατρικών, μουσικών κ.α. εκδηλώσεων με αφορμή θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την παραβατικότητα όπως οι προαναφερθείσες παγκόσμιες ημέρες, καλώντας να συμμετάσχουν άτομα όλων των ηλικιών.
-Σύσταση και συντονισμός δικτύου εθελοντών – στελεχών πρόληψης κατά τομείς όπως:
Οδική συμπεριφορά
Παραβατική συμπεριφορά
Σχολική και εξωσχολική βία
Χρήση ναρκωτικών
Κακοποίηση, εκμετάλλευση ανηλίκων
Κακοποίηση, εκμετάλλευση γυναικών

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό Ενωμένοι για την Αλμωπία με υποψήφιο Δήμαρχο Σάκη ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

2 σχόλια:

  1. δηλαδη συγνωμη αυτοσ ο ανθροποσ μετα το χθεσινο με την τζαγκρη κατεβενει με χατζηδημητριου ειμαστεαι αξιοι τησ μοιρασμασ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕΣ ΤΙ ΕΙΣΑΙ;ΜΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ Κ ΕΣΥ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή