Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

Ιωάννης ΤΣΟΜΠΑΝΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER (COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT)

Αποτέλεσμα εικόνας για Αναπτυξιακή ΠέλλαςΣας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ) έχει προβεί στην 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD ΠΕΛΛΑΣ η οποία βρίσκεται σε ισχύ, στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ-ΠΑΑ 2014-2020» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής
των αιτήσεων είναι η 3η Απριλίου 2019 και ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα είναι η 24η Ιουνίου 2019. Πληροφορίες στο site της ΑΝΠΕ www.anpe.gr
Για την ΑΝ.ΠΕ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου