Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Κοινωνικός Τουρισμός Δικαιούχων Ο.Γ.Α έτους 2019
Αποτέλεσμα εικόνας για Κοινωνικός Τουρισμός Δικαιούχων Ο.Γ.Α έτους 2019Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας σας ενημερώνουν ότι :οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ΟΓΑ κοινωνικού τουρισμού θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στα ΚΕΠ της Έδεσσας και της Άρνισσας από την Δευτέρα 5/6/2019 έως
και την Δευτέρα 24/6/2019.
Για την υποβολή της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενος προσκομίζει:
· Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
· Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. Ο.Γ.Α. όπως: Βιβλιάρια υγείας ή Απόκομμα Καταβολής Εισφορών ή Πληρωμής Σύνταξης
· Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α.
· Εξουσιοδότηση όταν υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο (θεωρημένη με το γνήσιο της Υπογραφής)

Ο Προϊστάμενος των ΚΕΠ Θωμάς Κίτκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου