Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «Πληροφορίες για την Κατάθεση αίτηση πορς το ΤΕΑΠΑΣ για τον επαναπροσδιορισμό του εφάπαξ χρηματικού ποσού Ν 4575/2018 άρθρο 10 »

Κύριε πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε , ότι με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4575/2018 κατεβλήθη στους απόστρατους συναδέλφους εφάπαξ χρηματικό ποσό
.
Με την υπ’ αριθμ. 13.8 από 4-4-2019 Απόφαση του το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Α.Δ.Α.: Ω2ΨΜΟΡΡΞ-ΥΟΧ), μετά την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (βάσει των διατάξεων του Ν.4575/2018), αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 9 του Ν.4387/2016 για το σύνολο των ασφαλισμένων που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συγκεκριμένος επαναπροσδιορισμός αφορά στους τέως μετόχους που διέκοψαν την ασφαλιστική τους σχέση με το Ταμείο πριν την 28-12-2018 και έχουν λάβει το εφάπαξ από τον Τομέα που ήταν ασφαλισμένοι (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.A.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
Παρακαλουθείτε και την ιστοσελίδα μας .
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας . Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία .
Με εκτίμηση
Ο Ο
Γεν. Γραμματέας Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ
Συνημμένα
3 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ανάλογα των Κλάδων ασφάλισης της ΕΛ.Α.Σ. ήτοι της πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Α.Γ.Μ. :……………………………...……. Βαθμός ε.α.:……………………………... ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………….… Όνομα:……………………………………. Πατρώνυμο:……………………………… Διεύθυνση κατοικίας: (Οδός):……………………….……………. (αριθ):……………………………………... (Πόλη/Χωριό):…………………………… ……………………………………………... Τ.Κ.:…………………………………….…. Τηλέφωνα:…………………………….….. ……………………………………….…….. Α.Δ.Τ.:…………………………………….. A.M.K.A.: ………………………………… Α.Φ.Μ.: ………………………………….. Δ.Ο.Υ.:…………………………………….. Email: ……………………………………. ΘΕΜΑ: «Επαναπροσδιορισμός χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος». Π Ρ Ο Σ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Α΄ Τμήμα Παροχών Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) Βερανζέρου 48, Τ.Κ.104 38, Αθήνα Έχω διακόψει τη μετοχική μου σχέση με τον Τομέα σας πριν από την 28-12-2018 και έχω λάβει το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που δικαιούμουν από τον Τ.Π.ΑΣ.. Παρακαλώ όπως προβείτε στον επαναπροσδιορισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος που έλαβα, λόγω απόδοσης των κρατήσεων επί του εφάπαξ χρηματικού ποσού που μου καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4575/2018 υπέρ του Τομέα και τη χορήγηση του υπόλοιπου δικαιούμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθ. 13.8 από 4-4-2019 και 16.4 από 24-4-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου. ……………………………………………………. (τόπος) (ημερομηνία) Ο/Η Α Ι Τ Ω Ν / Α Ι Τ Ο Υ Σ Α

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Α.Γ.Μ. :……………………………...……. Βαθμός ε.α.:……………………………... ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………….… Όνομα:……………………………………. Πατρώνυμο:……………………………… Διεύθυνση κατοικίας: (Οδός):……………………….……………. (αριθ):……………………………………... (Πόλη/Χωριό):…………………………… ……………………………………………... Τ.Κ.:…………………………………….…. Τηλέφωνα:…………………………….….. ……………………………………….…….. Α.Δ.Τ.:…………………………………….. A.M.K.A.: ………………………………… Α.Φ.Μ.: ………………………………….. Δ.Ο.Υ.:…………………………………….. Email: ……………………………………. ΘΕΜΑ: «Επαναπροσδιορισμός χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος». Π Ρ Ο Σ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Α΄ Τμήμα Παροχών Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) Βερανζέρου 48, Τ.Κ.104 38, Αθήνα Έχω διακόψει τη μετοχική μου σχέση με τον Τομέα σας πριν από την 28-12-2018 και έχω λάβει το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που δικαιούμουν από τον Τ.Π.Υ.Α.Π.. Παρακαλώ όπως προβείτε στον επαναπροσδιορισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος που έλαβα, λόγω απόδοσης των κρατήσεων επί του εφάπαξ χρηματικού ποσού που μου καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4575/2018 υπέρ του Τομέα και τη χορήγηση του υπόλοιπου δικαιούμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθ. 13.8 από 4-4-2019 και 16.4 από 24-4-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου. ……………………………………………………. (τόπος) (ημερομηνία) Ο/Η Α Ι Τ Ω Ν / Α Ι Τ Ο Υ Σ Α

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Α.Γ.Μ. :……………………………...……. Βαθμός ε.α.:……………………………... ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………….… Όνομα:……………………………………. Πατρώνυμο:……………………………… Διεύθυνση κατοικίας: (Οδός):……………………….……………. (αριθ):……………………………………... (Πόλη/Χωριό):…………………………… ……………………………………………... Τ.Κ.:…………………………………….…. Τηλέφωνα:…………………………….….. ……………………………………….…….. Α.Δ.Τ.:…………………………………….. A.M.K.A.: ………………………………… Α.Φ.Μ.: ………………………………….. Δ.Ο.Υ.:…………………………………….. Email: ……………………………………. ΘΕΜΑ: «Επαναπροσδιορισμός χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος». Π Ρ Ο Σ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Γ΄ Τμήμα Παροχών Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) Βερανζέρου 48, Τ.Κ.104 38, Αθήνα Έχω διακόψει τη μετοχική μου σχέση με τον Τομέα σας πριν από την 28-12-2018 και έχω λάβει το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που δικαιούμουν από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ.. Παρακαλώ όπως προβείτε στον επαναπροσδιορισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος που έλαβα, λόγω απόδοσης των κρατήσεων επί του εφάπαξ χρηματικού ποσού που μου καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4575/2018 υπέρ του Τομέα και τη χορήγηση του υπόλοιπου δικαιούμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθ. 13.8 από 4-4-2019 και 16.4 από 24-4-2019 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου. ……………………………………………………. (τόπος) (ημερομηνία) Ο/Η Α Ι Τ Ω Ν / Α Ι Τ Ο Υ Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου