Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Συναντήσεις διαβούλευσης «Έδεσσα – City Branding»Ο Δήμος Έδεσσας πραγματοποιεί ανοιχτές θεματικές συζητήσεις – διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του έργου «Έδεσσα – City Branding» και συγκεκριμένα του Σχεδίου Ανάδειξης της Ταυτότητας της Έδεσσας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις – διαβουλεύσεις σε επίπεδο φορέων,
ενώ την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις – διαβουλεύσεις για:
· τον τουρισμό, με ώρα έναρξης 11:00 και
· τον αγροδιατροφικό τομέα, με ώρα έναρξης 18:00.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.
Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή δημοτών, επιχειρήσεων και φορέων στην από κοινού διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού εργαλείου για την Έδεσσα και την ευρύτερη περιοχή.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, αίθουσα Δημ. Συμβουλίου
11:00 Εγγραφή
11:15 Χαιρετισμοί
11:30 Α’ Στάδιο βασικών ομιλιών
12:00 Διάλειμμα
12:15 Β’ Φάση
Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης
Προτάσεις Σχεδιασμού
Αξιολόγηση όλων των προτάσεων από το σύνολο των συμμετεχόντων

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, αίθουσα Δημ. Συμβουλίου
18:00 Εγγραφή
18:15 Χαιρετισμοί
18:30 Α’ Στάδιο βασικών ομιλιών
19:00 Διάλειμμα
19:15 Β’ Φάση
Αναγνώριση υφιστάμενης κατάστασης
Προτάσεις Σχεδιασμού
Αξιολόγηση όλων των προτάσεων από το σύνολο των συμμετεχόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου