Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣΣας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Έγκριση της έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3. Έγκριση 2ης τροποποίησης της 27/2899/13-02-2017 Απόφασης Δημάρχου Έδεσσας υλοποίησης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας» με ίδια μέσα (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
4. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων χρηματοδότησης της Τροποποίησης της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
6. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
7. Ορισμός προέδρου και μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης του μνημονίου συνεργασίας με τον εμπορικό σύλλογο για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης) (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).


Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στους εισηγητές των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου