Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Αποτέλεσμα εικόνας για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑλμωπίαςΣας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 (7.00΄ μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : -1- -2- ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον
κ. Δήμαρχο 1 ο Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών, των με αριθ. 3/2015, 18/2017 & 1,2,3,4 & 15/2018 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας 2 ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 29.425,00€ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 του Δήμου Αλμωπίας και εγγραφή – ενίσχυση των Κ.Α. Στον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων 3 ο 10η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 4 ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019 5 ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019 6 ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (αρ.πρωτ. 17467/31-07-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) 7 ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αρ.πρωτ. 17487/31-07-2019 εισήγηση Τμήματος ΤTοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου