Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Φορτώνει τα Λουτρά με δίμηνα ο Δημήτρης Μπίνος ...

Αποτέλεσμα εικόνας για καθαριστριες στα λουτρα αλμωπιαςΜέρα που περνά δεν ξανάρχεται για τον Δημήτρη Μπίνο στα Λουτρά Αλμωπίας και στο Δημαρχιακό θώκο ,αλλά δεν σταματά να φορτώνει με προσλήψεις την Δημοτική Επιχείρηση των Λουτρών Α.Ε. 
Με απόφασή του λοιπόν προσέλαβε 9 Καθαρίστριες από 1-8-2019 έως  30-09-2019 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη των κάτωθι:
α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα – παρεχόμενες εργασίες Χρονικό διάστημα απασχόλησης 1. ΜΠΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01.08.2019- 30.09.2019 
2. ΝΟΥΣΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01.08.2019- 30.09.2019 
3. ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01.08.2019- 30.09.2019 
4. ΖΕΡΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01.08.2019- 30.09.2019 
5. ΤΕΚΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 01.08.2019- 30.09.2019 
6. ΠΑΠΑΤΑΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 01.08.2019- 30.09.2019
 7. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 01.08.2019- 30.09.2019 
8. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 01.08.2019- 30.09.2019 
9. ΓΟΥΔΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01.08.2019- 30.09.2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ 102/01-08-2019 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ’ όψη: 1. Την απόφαση αριθ. 56/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του καταστατικού της εταιρίας, την αριθ. 31/2014 απόφ. Δ.Σ. και του άρθρου 266 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 257 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.), όπως αυτά ισχύουν σήμερα 3. το άρθρο 206 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4325/2015 και ισχύει σήμερα 4. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09 και ισχύει σήμερα 5. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2019 της Επιχείρησης 6. τις ανάγκες της επιχείρησης 7. την με αριθ. πρωτ. 989/12-07-2019 ανακοίνωση της επιχείρησης 8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου