Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Αποτέλεσμα εικόνας για αναπτυξιακη πελλασ εσπα Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2. «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (παρεμβάσεις
Ιδιωτικού Χαρακτήρα)-CLLD/LEADER, έπειτα από μία (1) παράταση. Συνολικά υπεβλήθησαν 37 Αιτήσεις Στήριξης με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται στα 5.042.872,57€ υπερκαλύπτοντας κατά 1.718.732,57€ ήτοι ≈65,92% το συνολικό διαθέσιμο ποσό των 3.324.500,00 ευρώ Δημόσιας Δαπάνης παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.). Ανά Υποδράση καταγράφηκε το εξής επενδυτικό ενδιαφέρον: ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 494.500,00 € 3 328.522,01 € 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 211.250,00 € 2 36.093,17 € 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 1.149.800,00 € 14 1.968.930,86 € 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 991.000,00 € 7 1.602.561,50 € 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 320.050,00 € 4 556.356,73 € 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 111.750,00 € 7 550.408,30 € 19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 46.150,00 € 0 0,00 € ΣΥΝΟΛΟ: 3.324.500,00 € 37 5.042.872,57 € Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α εκφράζει την ικανοποίηση της για την συνολική εξέλιξη της Πρόσκλησης από τον σχεδιασμό, την δημοσίευση και την υποβολή. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.anpe.gr] ΕΔΕΣΣΑ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 Για την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Πέλλας LEADER/CLLD ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος Ε.Δ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου