Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Αλμωπίας θα συγκροτηθεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα 1.9.2019 – 31.12.2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 76 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τη συγκρότηση
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούνται φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου Αλμωπίας που είναι ενεργοί (έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, μέχρι τη Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2384350205 κ. Παρούτογλου Νικόλαο. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Μπάτσης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου