Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικών Μεταφορέων (Δεκέμβριος 2019)
      Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα ειδικών εξετάσεων ADR και στην αίθουσα εξέτασης
Κ.Ο.Κ. της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου