Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΕ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
             Σας καλούμε να έρθετε στις 22 Νοεμβρίου 2019,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας,  στην Αριδαία, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010,  για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1o ΘΕΜΑ:
Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2o ΘΕΜΑ:
Παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής βάσει της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος για γνωστοποίηση χρήση μουσικής (Ν.4442/2016).
3o ΘΕΜΑ:
Διαβίβαση αιτήματος επαγγελματιών πωλητών για αύξηση μέτρων πάγκων πώλησης στην Επιτροπή.
4o ΘΕΜΑ
Παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής βάσει της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος του Ανδρούτσου Αναστασίου  για γνωστοποίηση χρήση μουσικής (Ν.4442/2016).
                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ
                             

    ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου