Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αλμωπίας


Αποτέλεσμα εικόνας για Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΑλμωπίαςΕνημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλμωπίας , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμωπίας  στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμωπίας  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα
:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Σύγχρονη οικογένεια

50
2
Σύνδεση σχολείου-οικογένειας

50
3
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25
4
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25
5
Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες

25
6
Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες

25
7
Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25
8
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Σχετική ενημέρωση για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν το τρέχον έτος 2020, απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας –Τμήμα Παιδείας όπου θα γίνονται και οι αιτήσεις.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 
Τηλ. :2384021300
Ταχ. Διεύθυνση:1ο Χιλιόμετρο Αριδαίας -Τσακώνων
Email: social@0598.syzefxis.gov.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου