Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Ποιοι και πώς μπορούν να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για 10.000 ευρώ.Γλιτώνουν την ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες προχωρήσουν σε έναρξη εργασιών και εντός του έτους δεν υπερβούν το όριο του τζίρου των 10.000 ευρώ.
Οι νέοι επαγγελματίες που θα απαλλαγούν από τον ΦΠΑ και θα ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς θα μπορούν στο εξής να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης αγαθών και υπηρεσιών με την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας»
και ως εκ τούτου δεν θα υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.
Εάν εντός του χρήσης υπερβούν το όριο του τζίρου των 10.000 ευρώ που προβλέπει το καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων τότε υποχρεωτικά θα μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός του φορολογικού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου