Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

Πάνος Ζαρογουλίδης : Όσοι δικαιούχοι απαλλάσσονταν πλήρως από τη συμμετοχή τους στην φαρμακευτική δαπάνη ΧΑΝΟΥΝ πλέον αυτό το δικαίωμα !


Αποτέλεσμα εικόνας για Πάνος Ζαρογουλίδης

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, , τα οποία χαμογελούν
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ αυτοματα από 01/01/2020 οι Αντισταθμιστικές παροχές της απώλειας του ΕΚΑΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4411/2016 και της οικείας ΚΥΑ (Β’ 2909/2016),
οπότε όσοι δικαιούχοι απαλλάσσονταν πλήρως από τη συμμετοχή τους στην φαρμακευτική δαπάνη ΧΑΝΟΥΝ πλέον αυτό το δικαίωμα !
Οι δικαιούχοι που πληρούσαν τα κριτήρια

 συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έως 7.720 ευρώ
.
 συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 8.884 ευρώ
 συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 11.000 ευρώ.
 συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018 έως 643 ευρώ.
🙌Το αντικοινωνικό πρόσωπο στο μεγαλείο του
💔 Είχα βαθιά πίστη ότι ο πολιτισμός σε ένα κράτος καθορίζεται από την ευαισθησία που επιδεικνύει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του. ΦΕΥ
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου