Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας


Αποτέλεσμα εικόνας για Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΑλμωπίαςΣας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.00 (6.00μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:                                


           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ü   
   Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο
1ο
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2020  - Τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας
2ο
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2020  - Τροποποίηση Τεχνικού  Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας
3ο
 Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (αριθ. πρωτ. 2227/11-2-2020 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
4ο
 Εξέταση του με αριθ.2/2015 Πρακτικού Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών  Δήμου Αλμωπίας
5ο
Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών
6ο
Έγκριση διενέργειας δαπάνης και υπογραφή συμβάσεων για τις δαπάνες του ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς)
7ο
Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3852/2010
8ο
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2020, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης

9ο
Ένταξη του Δήμου Αλμωπίας, στο Ελληνικό Διαδημοτικό  Δίκτυο Υγιών Πόλεων – του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network)
10ο
Ανέγερση νέου διδακτηρίου για τη στέγαση  του 2/θεσιου νηπιαγωγείου Προμάχων του Δήμου Αλμωπίας
11ο
Τροποποίηση της 34/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί της παραχώρησης κυριότητας διακεκριμένου τμήματος (βόρειο), του μείζονος με αριθμό 06 οικοπέδου του Ο.Τ. 3 του συνοικισμού Ριζοχωρίου της Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας.
12ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας για τη διοικητική παραλαβή για χρήση  του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

-2-

13ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας ως μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και του ΦοΔΣΑ Κ.Μ για την υλοποίηση της πράξης «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»

14ο
Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο
15ο
Έγκριση σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση Απορριμματοφόρων Οχημάτων για την αποκομιδή  των απορριμμάτων»
16ο
Ανάθεση υλοτομικών εργασιών στο Δημοτικό Δάσος (Σωσάνδρας), έτους 2020
17ο
Έγκριση μελέτης για σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΟΠΕΣ- ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ»
18ο
Συνέδριο προσομοίωσης διαδικασιών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας από 20/03/2020 έως 21/03/2020.
19ο
Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή
20ο
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
21ο
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού (πέντε ημερών ανά μήνα) για το έτος 2020
22ο
Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου της παλιάς Πυροσβεστικής στην Αριδαία στο Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Αλμωπίας – «Οι Άλμωπες»
23ο
Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του  κτηρίου που στεγάζεται ο σύλλογος (παλιό τμήμα του ΟΣΕ) στο Λαογραφικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Αψάλου
24ο
Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κοινοτικού καταστήματος Πολυκάρπης στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο Πολυκάρπης – «Ο Αριστοτέλης»


                  -3-


25ο
Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κοινοτικού κτηρίου Ριζοχωρίου στο Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Ριζοχωρίου «Ελένη Τοξίδου»
26ο
Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου βρεφονηπιακού σταθμού Σαρακηνών στο Σύλλογο Διατήρησης και Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σαρακηνών «Αγγελής Γάτσος».
27ο
Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου του «Συλλόγου Αγροτόπαιδων Ξιφιανής» στο Μορφωτικό Σύλλογο Ξιφιανής.
28ο
Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου  στο πρώην κοινοτικό κτήριο της Φιλώτειας στο Σύλλογο «Βιβλιοθήκη Φιλώτειας, Αναγνώστες και Φίλοι»
29ο
Εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 1773 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της ΤΚ Εξαπλατάνου
30ο
Εκποίηση δέντρων καρυδιάς δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού
31ο
Τροποποίηση ΦΕΚ σύστασης Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας
32ο
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» 
33ο
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
  


ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου