Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας


Αποτέλεσμα εικόνας για Αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΑριδαίαςΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 και του 282,παρ1,του Ν.3852(ΦΕΚ 87/07/06/-2010, Τ.Α΄)<<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>. Αποφασίζουμε Την αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας λόγω της εποχικής γρίπης από τις 27/02/2020 εως 28/02/2020.


 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου