Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

​ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ-ΥΛΟΤΟΜΟΥΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ κ.λ.π.


Αποτέλεσμα εικόνας για Γιώργος Καρασμάνης Ο Γιώργος Καρασμάνης μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου μεταξύ των άλλων έκανε ειδική αναφορά στους εποχικά εργαζόμενους και ζήτησε να διευκολυνθούν στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.


Προηγουμένως για το ίδιο θέμα είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Υπουργό και με τους συνεργάτες
του στους οποίους παρέδωσε σχετική Τροπολογία και ζήτησε να ενσωματωθεί στο παρών Νομοσχέδιο. Αν όμως υπάρχει τεχνικό πρόβλημα να συμπεριληφθεί στο αμέσως επόμενο Νομοσχέδιο.
Ο Υπουργός επέδειξε διάθεση επίλυσης του προβλήματος και θα πράξει τα δέοντα.
Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου ένας εργαζόμενος να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες εκατό (100) τουλάχιστον σε κάθε ένα έτος κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Υπάρχουν όμως επαγγέλματα (δασεργάτες-υλοτόμοι, εργαζόμενοι σε εποχικά εργοστάσια, εργαζόμενοι τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων, οικοδόμοι, μουσικοί κλπ) για τα οποία η εν λόγω προϋπόθεση καθίσταται άδικη και εν πολλοίς ανέφικτη, λόγω της φύσης του ασκούμενου επαγγέλματος. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το επάγγελμα του δασεργάτη-υλοτόμου, η απασχόληση του οποίου εξαρτάται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, εις τρόπον ώστε, εάν αυτές είναι δυσμενείς επί μεγάλο χρονικό διάστημα, να αποστερείται της δυνατότητας να εργασθεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατό ημερών κατ’ έτος.
Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η εξαίρεση των εποχικά εργαζομένων (δασεργάτες-υλοτόμοι, εργαζόμενοι σε εποχικά εργοστάσια, εργαζόμενοι τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων, οικοδόμοι, μουσικοί κ.λ.π.) από την εν λόγω προϋπόθεση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ ….
«Ειδικά για τους εποχικά εργαζόμενους, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα μειωμένης σύνταξης, λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του και 4.500 ημερών απασχόλησης, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ημέρες απασχόλησης, σωρευτικά κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και να έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό ενσήμων που απαιτείται κατ` έτος για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας»   
Ο προ τείνων βουλευτής Πέλλας
                                                                  Γιώργος Καρασμάνης    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου