Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020


Αποτέλεσμα εικόνας για Φίλιππος Γκιούρος Πρόεδρος Δ.Σ.Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 18.00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:
1.   Γνωμοδότηση επί της πρότασης τροποποίησης του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Έδεσσας.
2.   Γνωμοδότηση για μετονομασίες οδών, πλατειών, κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων.
3.    Γνωμοδότηση για τον προγραμματισμό εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.


Σημειώσεις:
α) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο.
β) Οι εισηγήσεις των ως άνω θεμάτων, προς ενημέρωση των μελών, αποστέλλονται ηλεκτρονικά. 
γ) Σε περίπτωση απουσίας παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δ.Ε.Δ. να ενημερώσουν έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να συμμετάσχουν.


Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Φίλιππος Γκιούρος
Πρόεδρος Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου