Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020


www.pozarnews.gr: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ...       
            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:          

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.    Έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και δημοπράτηση της μελέτης «Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Έδεσσας”» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2.    Λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό Κασσάνδρου 4 της πόλης της Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.    2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
4.    Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ  (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
5.    Απαλλαγή ή μη δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και δυνατότητα συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 8 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α’ αρ. 68/20.3.220)   (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
6.    Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
7.     Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8.     Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Άγρα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
    

 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση. Επιπλέον, σας αποστέλλεται συνημμένα πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ, αλλά και παρατηρήσεις. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν μέχρι τη Δευτέρα 30.03.2020 και ώρα 12:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στa email filipposgiouros@gmail.com και pasiali@edessa.gr, ενώ σε περίπτωση μη επικοινωνίας τεκμαίρεται θετική ψήφος. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που τυχόν αφορούν την Κοινότητα τους.
         
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου