Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Κλείσιμο των σχολείων λόγω κορωνοϊου στο Δήμο Αλμωπίας


Μετά την υπ’ αριθμ.Δ1/α /ΓΛ. οικ 16838/ 10Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 783 Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικό με το κλείσιμο των σχολείων για δέκα τέσσερις ημέρες , ο Δήμος Αλμωπίας αποφασίζει ως μέτρο αποφυγής εξάπλωσης του κορωνoϊού , την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης τμημάτων ή του όλου , των σχολικών  εγκαταστάσεων από συλλόγους που έχουν την αντίστοιχη παραχώρηση.
      Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι εν λόγω σύλλογοι να ενημερώσουν τα μέλη τους
.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου