Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Δάνης Τζαμτζής: Η συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης είναι αυτονόητηΑποτέλεσμα εικόνας για ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης ΤζαμτζήΣε συνέχεια του πολύ σοβαρού θέματος που προέκυψε με την ανίχνευση αυξημένης ποσότητας αρσενικού στο δίκτυο υδροδότησης νερού της Αριδαίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής προέβη στην κάτωθι δήλωση: 


«Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και να έχουν έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση για κάθε περίπτωση που αφορά θέματα δημόσιας υγείας. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας λειτουργεί πάντοτε υποστηρικτικά μετά από αίτημα προς τους Δήμους, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες μέγιστης ασφάλειας για τους πολίτες και επισκέπτες της περιοχής και να βελτιώνονται συνεχώς οι υποδομές που συνδέονται με την ασφάλεια, την άνεση και την ποιότητα ζωής.

Η ποιότητα και ασφάλεια για την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και την κύρια ευθύνη για τη διασφάλισή του έχουν οι φορείς διαχείρισης του πόσιμου νερού που είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης. Στα πλαίσια συνεργασίας της Π.Ε. Πέλλας με τους Δήμους και ΔΕΥΑ, η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ενέταξε το έργο  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ", ύψους 74.000 ευρώ, μετά από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της ΠΕ Πέλλας, στο πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών της. Συγκεκριμένα, η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας εξέφρασε την αδυναμία να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο, παρά το γεγονός ότι είναι έργο της αποκλειστικής αρμοδιότητας της.

Η ΠΕ Πέλλας, ανταποκρινόμενη στο συγκεκριμένο αίτημα και καθώς το έργο δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, όπως προβλέπει ο νομοθέτης για αυτές τις περιπτώσεις. Η διαδικασία της Προγραμματικής σύμβασης ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, με την υπογραφή της από τον τότε Πρόεδρο της ΔΕΥΑ και την κα. Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου που εκτελούσε καθήκοντα Αν. Αντιπεριφερειάρχη. Τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης στάλθηκαν στις 2 Μαΐου του 2019 για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Όμως, στο μεσοδιάστημα ελέγχου των τευχών προέκυψαν αλλαγές στα τεύχη των Διακηρύξεων από το αρμόδιο Υπουργείο με αποτέλεσμα την ανάγκη επανασύνταξης τους.
 
Ερχόμενοι στο σήμερα, η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πέλλας έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες αλλαγές και περιμένει την έγκριση των προγραμμάτων των επενδυτικών δαπανών της Π.Ε. Πέλλας από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας για το έτος 2020,  έτσι ώστε να στείλει εκ νέου τα τεύχη δημοπράτησης προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατό.

Τα αντικειμενικά δεδομένα που αφορούν στην πορεία ένταξης ενός σημαντικού έργου δείχνουν, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας τηρεί πάντοτε μία υπεύθυνη θέση για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην ασφάλεια και ευημερία των κατοίκων της Πέλλας, στο πλαίσιο πάντοτε των δημοσιοοικονομικών δυνατοτήτων και νομιμότητας.

 Η συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων είναι πάντοτε επιθυμητή και αυτονόητη, αλλά η Π.Ε. Πέλλας δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνες για τη μη έγκαιρη ανάληψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα, ιδίως όταν αυτό απαιτείται από τις εξελίξεις και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα».

s
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου