Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Έδεσσας


Αποτέλεσμα εικόνας για COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Έδεσσας για την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00 αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας, προκειμένου να προστατευθούν όσοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020], τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» [ΦΕΚ Α΄64/14.03.2020].
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μετά την άρση των λόγων αναβολής της και θα ενημερωθείτε με νεώτερη πρόσκληση.
Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΦίλιππος Γκιούρος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου