Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αφήσει μόνες Ελλάδα και Βουλγαρία στη νέα μεταναστευτική κρίση», προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας


Αποτέλεσμα εικόνας για «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αφήσει μόνες Ελλάδα και Βουλγαρία στη νέα μεταναστευτική κρίση», προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος ΤζιτζικώσταςΗ μεταναστευτική κρίση στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, με απόφαση Τζιτζικώστα.

 Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,Απόστολου Τζιτζικώστα:

 «Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες οδηγούνται από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω των ευρωπαϊκών συνόρων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
 Ενώ αντιλαμβανόμαστε τους ανθρωπιστικούς λόγους, που ωθούν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προκειμένου να διαφύγουν από τον πόλεμο και την κακοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αφήσει μόνες τις Βουλγαρικές και Ελληνικές περιοχές και τα νησιά τής μεθορίου σε αυτή τη νέα μεταναστευτική κρίση.
 Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προέρχονται από αυτές τις περιοχές, οι οποίοι έχουν ήδη υποφέρει από την οικονομική και κοινωνική κρίση τα τελευταία χρόνια, δεν πρέπει να αισθανθούν μόνοι τους και εγκαταλελειμμένοι, τη στιγμή που χρειάζονται περισσότερο από ποτέ την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
 Αυτά τα νέα μεταναστευτικά ‘κύματα’ δεν συνιστούν εθνικό ζήτημα της Ελλάδας ή της Βουλγαρίας. Πρόκειται για ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες από όλα τα κράτη μέλη και όλες τις Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης.
 Η Ευρώπη πρέπει να μάθει από τα λάθη της στο παρελθόν και να ενεργεί στο εξής με συντονισμένο, γρήγορο και συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών.
 Χαιρετίζω την παρουσία της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης σήμερα. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη επισκεπτόμενοι σήμερα τον Έβρο εξέπεμψαν ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης. Είναι πλέον καιρός για δράση και συγκεκριμένα μέτρα.
 Ως εκ τούτου, ζητώ από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να παρέμβουν σε έξι βασικούς τομείς προτεραιότητας:
 1) Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει περισσότερο προσωπικό από τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο σε όλες τις μεθοριακές περιοχές χερσαίες και νησιωτικές. Οι συνοριοφύλακες, οι υπάλληλοι και οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μετριάσουν τη σημερινή πίεση στις εθνικές και περιφερειακές αρχές.
 2) Ζητώ από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να χορηγήσουν ευρωπαϊκή, στοχοθετημένη, χρηματοδοτική βοήθεια στις τοπικές και περιφερειακές αρχές των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνσή τους που προκύπτει από τη μεταναστευτική κρίση.
 3) Βασίζομαι σε όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να μοιραστούν το βάρος της μεταναστευτικής κρίσης, κάτι το οποίο είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Μόνο με την αναλογική κατανομή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να δώσουμε απάντηση στην απαίτηση των πολιτών για πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Καλώ τη σημερινή Κροατική προεδρία της ΕΕ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν άμεσα δράση.
 4) Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τις πολιτικές της, σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής, με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας και τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα διαμονής στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.
 5) Καλώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας.
 6) Καλώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξουν γρήγορα σε μια συμφωνία σχετικά με τη αναμόρφωση του Κανονισμού του Δουβλίνου, όπως έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και εκ μέρους όλων των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εισάγω αυτό το πολύ σοβαρό θέμα στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών του Μαρτίου».
  press@pkm.gov.gr  

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Συστάθηκε το 1994 βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με αποστολή να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Τόσο τα 329 τακτικά όσο και τα 329 αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκλεγεί ή να λογοδοτούν πολιτικά σε μια αιρετή συνέλευση της περιφέρειας ή του δήμου προέλευσής τους. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εθνική σας αντιπροσωπεία.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ. Μπορείτε, εφόσον το ζητήσετε, να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις ή να ζητήσετε να διαγραφούν από τον κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων της ΕτΠ. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την υποβάλετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: PresseCdr@cor.europa.eu. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data.protection@cor.europa.eu. Για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ): https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://cor.europa.eu/en/Pages/legal-notice.aspx.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου